S fakturací se můžete setkat téměř v každé firmě. Po absolvování našeho kurzu, získáváte osvědčení o absolvování kurzu a svému potencionálnímu zaměstnavateli můžete doložit, že jste byli v této oblasti proškoleni.