Praktický průvodce fakturací

Tato kniha je určena pro podnikatele, pro administrativní pracovníky, fakturanty, asistentky, účetní a další zaměstnance, kteří se setkávají ve své profesní oblasti s účetními doklady nebo je sami vyhotovují.

K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.aprofit.cz/home/604-prakticky-pruvodce-fakturaci.html